مشاوره و پیاده ‌سازی کلان داده

امروزه در سازمان‌ها استفاده و تفسیر داده‌ها مهم‌تر از همیشه است. از این رو انتظار می‌رود که تصمیم‌گیری‌ها و واکنش‌ها به صورت آنی و با استفاده از ابزارهای خاصی انجام شوند. داده‌ها به صورت ساختاریافته (Structured) و یا ساختارنیافته (Unstructured) در پایگاه‌های داده ذخیره می‌شوند. گروه نمودار با استفاده از ابزارهای مختلفی همچون R و پایتون در دل همه انواع  داده‌های سازمان نفوذ کرده و به آنالیز داده‌ها می‌پردازد.

نتایج پیاده‌سازی کلان داده در سازمان:

شخصی‌سازی تجربه هر مشتری
بهینه سازی محصولات/خدمات مطابق با نیازهای مشتریان
تقسیم ‌بندی مشتریان
درک رفتار مشتری
استفاده از مدل‌های پیش‌بینی کننده و یادگیری ماشینی برای کشف تقلب
تسریع فرایند کشف تقلب
افزایش اعتماد مشتریان
برنامه‌ریزی فعالیت‌های بازاریابی و بررسی پاسخ مشتریان به این فعالیت‌ها
درخواست مشاوره (هوش کسب و کار، تحلیل اطلاعات، علم داده و...)