برگزاری دوره‌های آموزشی سازمانی

یکی از خدمات نمودار، برگزاری دوره‌های آموزشی برای سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف است.

دوره های آموزشی فردی

این دوره‌ها به صورت ویدیویی و آفلاین بر روی وبسایت قرار خواهند گرفت.