یادگیری ماشین

یادگیری ماشینی الگوهای فعلی را در داده‌ها پیدا نموده و الگوهای آینده را پیش بینی می‌کند. متخصصین یادگیری ماشینی نمودار با دقت فرایندهای کسب و کار را بررسی نموده و مشکلات آن را شناسایی می‌نمایند و در نهایت راهکارهایی برای آن ارائه می‌دهند. سپس با به کار گیری مهارت‌های خود در حوزه تحلیل اطلاعات، یادگیری ماشینی و الگوریتم‌ها تعیین می‌کنند که داده‌ها چه حرف‌هایی برای گفتن دارند.

مزایای پیاده‌سازی راهکار یادگیری ماشینی در سازمان

  • پیش بینی اینکه کدام مشتریان به فکر استفاده از خدمات رقیبان هستند؟!
  • تعیین فرایندهایی که پتانسیل بالایی برای شکست خوردن دارند.
  • ارزیابی نرخ مشارکت مشتریان در محتوای شبکه‌های اجتماعی
  • تصمیم‌گیری کارامدتر با توجه به پیش بینی وقایع آینده
  • تحلیل‌های پیش گویانه (Predictive Analysis)
درخواست مشاوره (هوش کسب و کار، تحلیل اطلاعات، علم داده و...)