سامانه‌های یکپارچه تحلیلی

راهکارهای تحلیلی نمودار

مزایای سامانه‌های تحلیلی نمودار

تحلیل داده

تحلیل‌ها و شاخص‌های کلیدی حوزه‌های مختلف نظیر فروش، لجستیک و انبار، مالی و ...

امکان طراحی نامحدود و سفارشی‌سازی گزارش‌ها و داشبوردها

دسترسی به داده

دسترسی به اطلاعات در هر زمان و هر مکان و به هر شکلی که می‌خواهید

تجمیع داده

تجمیع اطلاعات پراکنده درون سازمان در یک سامانه

مقرون به صرفه ترین

مقرون‌به‌صرفه‌ترین

سریع ترین

سریع‌ترین

توسعه چابک

توسعه چابک

دقیق ترین

دقیق‌ترین